Ibhuku Lwamanqe

Malombo Theatre 3210 Pretorius Street, Pretoria, Gauteng, South Africa

  “Lena incwadi yomdlalo okusetshenziswe kuwo abalingiswa abazithola bebhekene nezinkinga, nezingcindezi kanye nezinselelo zempilo yobugebengu obuhleliwe okwenza balokhu bebisha kancane kancane omsingeni olubhuku lwamanqe ukuze ekugcineni kuzuze wona. Okuhlala obala ukuthi laba balingiswa basuka bengaboni ukuthi izinyosi zidla uju lwazo baphinde bakhohlwe ukuthi alikho iqili elazikhotha emhlane kanti yonke imfihlo empilweni inendlela evela ngayo nangemuva …

Ibhuku Lwamanqe Read More »

TICKET PRICE : R100

YES I CAN

Malombo Theatre 3210 Pretorius Street, Pretoria, Gauteng, South Africa

"Yes, I Can" is a heartwarming story that underscores the pivotal role schoolteachers play in combating bullying and nurturing the self-confidence of their students. The narrative follows Thabitha, a timid and introverted schoolgirl, as she navigates the challenging terrain of school life, grappling with both bullying and a lack of self-assurance. N.B Patrons must contact …

YES I CAN Read More »

TICKET PRICE : R100

VOLLEY NCHABELENG PRESENTS AFRICA FOR PEACE CONCERT

Malombo Theatre 3210 Pretorius Street, Pretoria, Gauteng, South Africa

A call for unity in Africa, An introspection of African culture through indigenous musical instruments. Featuring Volley Nchabeleng and his friend who specialize in playing African indigenous musical instruments.   BOOK EVENT TICKET

TICKET PRICE: R150
Shopping Cart
Scroll to Top